Mgr. Petra Trpáková – psycholožka a psychoterapeutka

 

CO NABÍZÍM

Život je mnohdy těžký… Někdy běžíme a nedaří se nám zastavit. Někdy jedeme ve vlaku v zaběhnutých kolejích. Někdy nemáme sílu ani vstát. Nároky a tlaky jsou v dnešním světě všudypřítomné. 

Pojďme spolu objevovat Vaše „chci“, pouštět Vaše „musím“ nebo „měl bych“. Zkuste být chvíli jen sami sebou, bez tlaků okolí i těch Vašich vnitřních. Zkusme se spolu potkat ve výdechu, v respektu, v prožívání, v otevřenosti a porozumění. S laskavostí, vlídností a pokorou.

Nabízím bezpečný prostor, pochopení a zastavení. Prostředí plné důvěry, ve kterém můžete otevírat svá trápení a problémy. Přijít za mnou můžete s jakýmikoliv psychickými obtížemi, se svými strachy, nejistotami nebo vztahovými problémy. Také pokud zažíváte nějaké náročné životní období, či řešíte situaci, kdy nevíte, jak se rozhodnout.  

 

Individuální psychoterapie

Psychoterapie je léčba slovem. Představit si ji lze jako cestu, která může vést k poznání sebe sama, zlepšení kvality života, stabilizaci, úlevě od potíží a k osobnímu rozvoji. Terapeut je na této cestě Vaším průvodcem. Nedává rady, ale pomáhá Vám ujasnit si, co potřebujete a chcete. Mluvení o svých tématech klientovi umožní dostat se k hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout, najít vysvětlení a mnohdy i řešení.

Existuje řada různých psychoterapeutických přístupů, každý má trochu jiný styl práce a klade důraz na něco jiného. Pro mě je psychoterapie především o setkání dvou lidí. Terapii pojímám integrativně, což znamená, že ve své práci využívám různé teoretické perspektivy a snažím se terapii šít klientovi na míru s respektem k jeho aktuálním potřebám. Integrativní psychoterapii dle mého vystihují slova jako je respekt k různosti, zaměření na vztahové aspekty, porozumění nebo otevřenost.